Nattreven (26/10/2009)
Category: Competition
Map/area: Skrivertjernene
Organiser: BSK
Distance: 6.17 km
Time: 60:52
Average HR: 153
Maximum HR: 175
Stort sett OK til 1 post, men stoppet opp under kraftlinjen og begynte å lete for tidlig. Tapte ca 1:30 her.
2, 3 og 4 var bra, og 5 post hadde jeg passert på vei til 1, men brukte allikevel 1:30 på å finne posten. (Den ligger nok litt feil, i V kant av ringen.)
Til 6 siktet jeg til venstre for posten, slik at kraftlinjen ville fange meg opp, men da jeg løp nordover så jeg ikke refleksen før jeg stoppet og snudde meg. 30 sek.
7 og 8 var veldig bra, men så skulle jeg bare løpe på skrå ut lia mot myra halv-veis til 9, men klarte å snu nesten 180 grader og stanget til slutt i vannet. Opp fra vannet var jeg lenger øst enn jeg trodde og kom for langt NØ på kollen. Samlet tidstap ca 3 min.
10 og 11 var OK, på 12 begynte jeg å lete litt for tidlig etter posten, dro opp på ryggen for å ta meg inn, og fant den i andre forsøk. Ca 1:30.

Samlet tidstap på ca 8 minutter er i alle fall 5-6 min for mye. :-(
Show comments (0)
 
Nattreven (26/10/2009)