Veritas Postplukk (13/10/2009)
Category: Competition
Map/area: Steinshøgda
Organiser: Veritas
60 min postplukk, klokken sto de første 17 min så den delen er håndtegnet.

Bommet 3+ min på post 62, 20-30 sek på 61 og 35, 15 sek på 24. Siste post, 21, lå feil og jeg kom derfor 47 sek for sent i mål, uten å ha funnet den. :-(
Show comments (0)
 
Veritas Postplukk (13/10/2009)