OBIK P26 (14/09/2009)
Category: Competition
Map/area: Sandbakken
Organiser: NVE
Distance: 5.12 km
Time: 38:59
Average HR: 160
Maximum HR: 170
Mistet konsentrasjonen mot 1 post og skled forbi på oversiden. Dro nordover helt til jeg passerte de tre skrentene og så kraftledningen. Tapte ca 2:30.

Bra til 2 og 3, gjorde en parallell-feil inn mot detaljen på 4 og tapte 20 sek.

På 5 post var jeg litt usikker ut lia, men hadde kontroll på steinen nord for posten og gikk rett i. 6 og 7 var ok bortsett fra at jeg som startet først måtte brøyte vei gjennom høy vegetasjon i det gule partiet rett syd for Askvann..

Til 8 burde jeg kanskje ha løpt rett på, på sydsiden av det grønne. Ut lia mot siste post virket skrentene både større og flere enn det kartet gav uttrykk for, men jeg hoppet rett ned på posten.

Dette var løp nr 50 (inkl. 4 stafetter) i år, individuell seier nr 19 (8 i ordinære løp, 11 bedrift/militært/osv).
Show comments (0)
 
OBIK P26 (14/09/2009)