Ås by Night & Fog Cup #8 (19/03/2013)
Category: Competition
Map/area: Ås Sentrumsområde
Organiser: Ås
Distance: 5.89 km
Time: 47:54
Should I have been DSQ'ed?

This was a Night-O race with no control flags, just some reflex bands as markers, but I had to start a bit too early, before proper dark, so I had some small problems locating the first controls.

OK to #1.

Probably a bad route choice to #2, plus some hesitation (should have followed the trampled path to the final ditch) cost me some time here.

Easy 3rd control.

Lost the path system to 4, plus some more hesitation inside the circle.

Towards nr 5 there was a new 3-4 meter deep ditch alongside the field, had to search for a while to find a spot where I could cross it!

Perfect to nr 6, except for not seeing the control. Lost about 90 sec here!

OK to 7 (could have followed the trampled path a bit further), should have left the path sooner to 8, then OK to nr 9.

Control 10 is the possible DSQ: I did not see any mention in the invitation about not crossing the railroad and there is no out of bounds marking on the map, but I still suspect that all my competitors have been told to avoid it, following the paths either north or (most likely) south via the starting point on this control, since I gained 2-3 minutes on most of them.

I then lost 1.5 minutes on 11 due to an inaccurate course from the road.

OK to the two final controls.
The first real mistake was to #4
Hide comments (8)
Kjetil: Klar disk :-)? Ser bare to mulige passeringer, enten nord ved gårdene eller forbi start. Jeg stod lenge og så etter andre muligheter for krysse jernbanen (inkl. bekken midt på), men fant ingen. Dro rundt start og tapte 5 minutter, inkl et litt dårlig veivalg etter jernbanebroa. Men det er jo kun "trening", så disk er vel å ta litt i....
Terje Mathisen : Kjetil, fikk du beskjed om å unngå jernbanen? Det er ingen sperre-symboler, f.eks upasserbart gjerde, på kartet, slik at kryssing ser faktisk ut til å være OK?
Min kone jobber i Jernbaneverket, hun likte veivalget mitt svært dårlig. :-(
Kjetil: Nei, det var ingen sa det spesifikt før jeg startet. Det er det ingen som gjør heller. Men jeg leste PM og der står det "Forbudte områder: Karttegn 527 (hagegrønt) er strengt forbudt. Det er heller ikke lov til å løpe på jernbane, og eventuell kryssing må gjøres vha over-/underganger." Så kan det jo diskuteres hva som er lov :-)
Terje Mathisen : OK, da var feilen min at jeg ikke fulgte godt nok med!

Arrangøren gjorde alt riktig og det er løperens plikt å lese PM.
Løper: Det er, i følge norsk lovgivning, forbudt å krysse jernbanen utenfor over/underganger. Jmfr § 9, Jernbaneloven. Uten at en nødvendigvis skal henge seg for mye opp i det:-) Et annet aspekt er jo hvor gjennomtenkt det er av å krysse et ganske trafikkert dobbeltspor med gjerder på begge sider
Terje Mathisen : Dere har helt rett, jeg har sendt mail til arrangøren og bedt om å bli disket.
Jo Inge Fjellstad : Det bekreftes at undertegnede (riktignok ikke arrangør av gjeldende løp, men koordinator for cup'en som helhet, samt tidtakings-/resultatansvarlig, og ved noen tilfeller selvoppnevnt jury) har mottatt forklaring og anmodning om disk. Uten å gå inn på alle årsaker, så har anmodningen foreløpig blitt avslått. Men, det kan være at juryen kaller seg selv sammen på nytt, og gjør en grundigere vurdering. I så fall vil det skje i god tid før aktuelle deltakere må planlegge avreisetidspunkt til jaktstarten 9. april (les: sannsynligvis allerede i løpet av dagen/kvelden). Allerede kan jeg komme med følgende lekkasje fra juryen: Ingen av de som så langt har lagt innlegg i denne tråden har helt rett, men alle har noe rett.
Jo Inge Fjellstad : Juryens uttalelse og konklusjon (som har medført korreksjoner i resultatlista) kan nå leses på løpets nettside.
Post new comment
Save
 
Ås by Night & Fog Cup #8 (19/03/2013) Ås by Night & Fog Cup #8 (19/03/2013)