Ås by Night & Fog Cup #1 (13/11/2012)
Category: Competition
Map/area: Granerud
Organiser: Ås
Distance: 5.82 km
Time: 58:37
Average HR: 156
Maximum HR: 223
Skikkelig vanskelig orientering + regn og tett tåke gjorde det første ÅbN&FC løpet til en tøff test!

Bra til 1 post selv om jeg ble litt forvirret av at starten var plassert 70-80 m før trekanten.

Til 2 post startet jeg bra, kom over på stien og fulgte denne til svingen. Deretter var planen å løpe nordover til jeg krysset den neste dalen, og så dra NØ over kollepartiene. Her gjorde jeg en stygg parallelfeil, i det jeg passerte ett søkk før jeg var halvveis fremme til dalen, så trodde jeg at jeg nå løp opp på kollen, og deretter stemte det bra helt til jeg fant ett langt søkk som gikk i nøyaktig riktig retning. Jeg dro opp og ned i dette før jeg gav opp og dro østover for å ta meg inn. Der kom jeg på ett nytt søkk i riktig retning men først da dette ledet ned på ens tor myr forstod jeg at jeg hadde vært på gal kolle! Vel oppe på postkollen så jeg ikke refleksen og tok derfor en liten ekstra runde, tapte totalt ca 7 min.

Bra til 3 post.

4 post var bra helt frem til posten, men denne var hengt opp litt lenger nede enn vist på kartet, slik at jeg også her tapte noen sekunder.

Til 5 post løp jeg riktig men trodde jeg var lenger øst, i dråget øst for posten og dro derfor vestover, tapte nye 2-3 min.

Veldig bra til 6 post.

Godkjent til 7, kontrollerte søkk og koller underveis og stanset når jeg var kommet langt nok og korrigerte for den lille retningsfeilen. Ca 30 sek.

Enkel 8 post, bare følg stien inn til hytta og rett frem.

9 post var det siste skikkelig vanskelige strekket, jeg vurderte å dra ut på veien men ville prøve rett på: Bra retning og kontroll men rett nord for ringen stanset jeg opp ved de to skrentene og trodde at dette var stup og at jeg altså var rett syd for posten. Brukte ett par minutter på å ta meg inn og finne flagget.

Bra til de to siste.
Hide comments (2)
Jo Inge: Bra det var vanskelig - skal være real utfordrende skogsorientering i Ås by Night & Fog Cup ... og tåka hører selvsagt med ;-)
Er nok ikke helt enig med deg om 4. post - riktignok hadde jeg bare såvidt kartlys da jeg kom dit, men mener jo ringen var plassert riktig i forhold til hvor posten hang (den hang jo i et søkk, og ringen er jo tegna med senter så langt ned det går å komme i søkket på kartet (hjelpekurven). Synes vel også GPS-sporet ditt bekrefter riktig plassering av post? Om man skal være pirkete så kunne det sikkert vært lagt til et symbol for "nederst i" bak søkk i postbeskrivelsen ...
Terje Mathisen : Jeg beklager!

Jeg er helt enig i at posten faktisk lå riktig, det jeg skulle ha skrevet var at den lå litt lenger nede enn jeg trodde da jeg kom til søkket, slik at jeg ikke så etter den i den retningen.
Post new comment
Save
 
Ås by Night & Fog Cup #1 (13/11/2012) Ås by Night & Fog Cup #1 (13/11/2012)