Ås by Night & Fog Cup #1 (13/11/2012)
Category: Competition
Map/area: Granerud
Organiser: Ås
Distance: 5.82 km
Time: 58:37
Average HR: 156
Maximum HR: 223
Skikkelig vanskelig orientering + regn og tett tåke gjorde det første ÅbN&FC løpet til en tøff test!

Bra til 1 post selv om jeg ble litt forvirret av at starten var plassert 70-80 m før trekanten.

Til 2 post startet jeg bra, kom over på stien og fulgte denne til svingen. Deretter var planen å løpe nordover til jeg krysset den neste dalen, og så dra NØ over kollepartiene. Her gjorde jeg en stygg parallelfeil, i det jeg passerte ett søkk før jeg var halvveis fremme til dalen, så trodde jeg at jeg nå løp opp på kollen, og deretter stemte det bra helt til jeg fant ett langt søkk som gikk i nøyaktig riktig retning. Jeg dro opp og ned i dette før jeg gav opp og dro østover for å ta meg inn. Der kom jeg på ett nytt søkk i riktig retning men først da dette ledet ned på ens tor myr forstod jeg at jeg hadde vært på gal kolle! Vel oppe på postkollen så jeg ikke refleksen og tok derfor en liten ekstra runde, tapte totalt ca 7 min.

Bra til 3 post.

4 post var bra helt frem til posten, men denne var hengt opp litt lenger nede enn vist på kartet, slik at jeg også her tapte noen sekunder.

Til 5 post løp jeg riktig men trodde jeg var lenger øst, i dråget øst for posten og dro derfor vestover, tapte nye 2-3 min.

Veldig bra til 6 post.

Godkjent til 7, kontrollerte søkk og koller underveis og stanset når jeg var kommet langt nok og korrigerte for den lille retningsfeilen. Ca 30 sek.

Enkel 8 post, bare følg stien inn til hytta og rett frem.

9 post var det siste skikkelig vanskelige strekket, jeg vurderte å dra ut på veien men ville prøve rett på: Bra retning og kontroll men rett nord for ringen stanset jeg opp ved de to skrentene og trodde at dette var stup og at jeg altså var rett syd for posten. Brukte ett par minutter på å ta meg inn og finne flagget.

Bra til de to siste.
Show comments (2)
 
Ås by Night & Fog Cup #1 (13/11/2012) Ås by Night & Fog Cup #1 (13/11/2012)