Veteranmesterskapet H55 (08/09/2012)
Category: Competition
Map/area: Torebråte
Organiser: Moss OK
Distance: 6.8 km
Time: 54:40
Average HR: 166
Maximum HR: 190
Endelig Veteranmester igjen! :-)

Veldig bra orientert, litt for dårlig fart i bena men det holdt med 7 sekunders margin til Sigurd:

OK til 1, ganske enkel start. De langsgående hyllene i N-S retning var mye tydeligere i terrenget enn de fremkommer på kartet.

Til 2 var det tydelig at jeg måtte dra opp med en gang og deretter holde høyden mot posten. Her ledet jeg for første gang løpet.

3 post var brutal: Jeg måtte begynne å gå i motbakkene rett etter at jeg forlot stien. Det grønn-stripete området med rydningshugst var helt skrekkelig, slik at når jeg kom ned på stien litt før midveis bestemte jeg meg for å følge denne ett par hundre meter og så bruke lysningen som det var markert noen traktorslep i, disse viste seg ganske riktig å være sammenhengene og dermed bedre enn å løpe i kvist og lyng. Nå var jeg noen sekunder bak Sigurd og Harald Hovi på 3 plass.

Bra flyt og fart ut bakken til 4 post, dette var dagens raskeste strekk (i km-tid) og gav ny ledelse.

OK til 5, sikret meg med å løpe rundt det grønne og deretter tilbake til posten.

Jeg hadde tenkt å løpe litt mere rett på streken til 6, men havnet der det var lettest fremkommelig og fikk en OK tracé. Sigurd tok over ledelsen igjen.

Ganske enkelt til 7, kunne følge ett dråg nesten helt frem til posten.

Tilsvarende til 8, startet rett vestover, krysset myrene og fant dråget. På begge disse postene byttet vi igjen på å lede.

På vei til 9 lå det en post under skrenten etter ca 75%, der ble jeg litt usikker og nølte litt frem til min post.

Ganske OK til 10 post, jeg vurderte underveis om jeg burde ha løpt rundt på sti/dråg til venstre, men det hadde visst vært ganske bløtt og tungt. Jeg mistet noen sekunder før jeg kom ut på det siste hugstfeltet fordi jeg løp noen meter i gal retning på stien i det grønne, og deretter gikk det nok 30-40 sekunder fordi det er en forskyvning på kartet: Alle som tok denne posten fra hjørnet av hugstfeltet havnet for langt nede, slik at dette nok er tegnet inn 30-40 m for langt mot syd. Det var her Sigurd Dæhlie bommet så mye (1 min mer enn meg) at jeg slo ham til slutt.

Jeg tok igjen Trond Rønneberg rett etter denne posten, løp fra på stien og fant 11 post alene.

Rotet litt mot 12, burde ha løpt flatt ut av 11 post, ellers OK.

Til 13 post var jeg veldig forsiktig: Nå hadde hele løpet gått så godt som bomfritt, så da skulle jeg ikke tabbe meg ut på den siste posten i skogen! På denne posten var jeg kun 1 sekund foran, så løp jeg fra 8 til siste post og mistet 2 på innspurten.
Hide comments (1)
Knut Wiig Mathisen : Hei
Gratulerer med flott løp, seier og skalpen til Dæhli-ekspressen.
Jeg liker spesielt godt traseene dine til 2.,4.,6.,7.,8.,13., og 14. Dette er læreboka! Optimalt trasevalg/veivalg til 1.,5.,9.,10.,11.,12. også selv om gjennomføringen her "bare" er 95-99%. Kun til tredje, mener jeg du burde gjør en ørliten taktisk feil. Kartet (høydeforskjeller/kurvene alene) tyder på at en bør følge den første stien litt lenger oppover/østover før en krysser over til neste sti og hogstfeltene.
Post new comment
Save
 
Veteranmesterskapet H55 (08/09/2012) Veteranmesterskapet H55 (08/09/2012)