NM Feltidrett (05/09/2012)
Category: Competition
Map/area: Fossum
Distance: 5.39 km
Time: 48:34
Mitt beste resultat på NM Felt på veldig mange år, 3 plass totalt og klar klasseseier i M5:

Skytingen foregikk på 50 m med skiskytterutstyr men med ukjente/gamle gevær, ingen vindmarkering og kun 20-30 min til å prøve våpen var det nesten ingen som fikk mer enn 50% treff. Selv hadde jeg 15 bom (på 20 skudd) og startet derfor med 15 min tillegg etter de to rundene med løping/skyting/løping/skyting.

Orienteringen gikk OK, 2 post lå dessverre feil men så åpent at den var godt synlig. Det at den var så høyt gjorde at jeg løp rett over stien jeg skulle ha mot 3 post (siden den kom alt for tidlig, og det er mange tråkk i terrenget). Jeg kom derfor alt for høyt og måtte dra rundt stupet og over toppen. Ca 1+ min tidstap?

Resten av o-løpet gikk bra, brukte 10+ sekunder på å fine flagget på 7 post hvor både postdetaljen (en stein) og flagget var godt gjemt under en gran.

Siste del var kartlesing etter merket løype, jeg har tegnet inn omtrent der hvor merkingen gikk og plassert små grønne sirkler på postene som vi skulle prikke inn på kartet. 3 av postene var sikte-poster, der har brukt små grønne kryss til å vise punktet vi siktet fra.

Denne delen gikk perfekt frem til den 6 posten (foten av nese) hvor jeg syntes at nesen var så åpen at jeg måtte være en kurve lenger nord. Dette gav 3 mm feil og 3 min tillegg.

Dessverre så førte dette også til en parallel-feil på neste post: Her merket jeg inn den neste åpningen mellom skrentene som ligger 6 mm lenger nord.

Til slutt så viste det seg at disse 9 minuttene ikke spilte noen rolle: Det var 10-15 min fremover til de to beste (Jonas Juveli og Jim Øystein Nybråten)
Show comments (0)
 
NM Feltidrett (05/09/2012) NM Feltidrett (05/09/2012)