Pinseløp H55 dag 1 (26/05/2012)
Category: Competition
Map/area: Vollevann
Organiser: Kongsberg
Distance: 3.63 km
Time: 25:48
Average HR: 172
Maximum HR: 181
Så godt som perfekt: Vant alle strekk frem til nest siste, nr 2 til siste post og mål!

Nok ett løp i mitt favoritt-område, dvs strekningen fra Kongsberg til Modum, og nok ett løp på meget godt kart slik at det er nesten umulig å bomme.

Kunne kanskje ha spart ett par sekunder på å runde inn i første-post, i stedet for å hoppe ned skrenten?

Til 2 vurderte jeg å følge stien litt lenger, men dro opp der det var en god tracé.

3 post gikk bra, men de som tok opp i lia rett etter bekkepasseringen fortalte at det gikk fint, og da sparte man klatringen opp ved siden av stupet. Til gjengjeld gikk det veldig fort ut dråget.

4, 5, 6 og 7 tror jeg var optimalt, til 7 siktet jeg med vilje litt til venstre da dette var en klassisk "venstrepost", med ledelinje i dråget frem til posten.

Inn til 8 var det en som mente at det var raskere å holde seg på sydsiden av bekken, ved å klatre over stupet, men jeg tror forskjellen må ha vært svært liten.

Til slutt var Knut (som løp i H50) 23 sekunder foran (20 av disse kom til 3 post), men vi vant hver vår klasse med to minutter. :-)
Show comments (0)
 
Pinseløp H55 dag 1 (26/05/2012) Pinseløp H55 dag 1 (26/05/2012)