Fredrikstad treningshelg - A åpen (25/03/2012)
Category: Competition
Map/area: Sprinkelet
Organiser: Knut Mathisen/FSK
Distance: 8.54 km
Time: 62:36
Average HR: 171
Maximum HR: 239
Alle i A Åpen gikk ut i felles-start, jeg fant en rask vei opp forbi stupene etter kartposten og var først langs dammene og over demningen, men ble fraløpt av ett par stk oppover bakken mot 1 post. Dro ned litt for langt syd, mistet kun 10-15 sek.

Jeg hadde brukt svabergene opp mot 1 post til å vurdere "Runner's Choice" til 2 post, det stod mellom 2A og 2C: 2C var kortest og veldig raskt nedover på sti, men tungt opp til 3 post, valgte derfor 2A som gav mye sti-løping fra 2 til 3. Planen virket fint bortsett fra at jeg gikk rett forbi 2 post (på maks 10 m avstand). Mistet 1:30 her.

Til 3 gikk det greit og det samme til 4.

Langstrekket til 5 lurte jeg lenge på, vuderte å løpe gjennom 1 post og ned samme vei som jeg kom opp,men tok nord for begge dammene. Det viste seg at det gikk en utydelig sti hele veien ned svabergene til nordenden av dammen, slik at dette helt sikkert var raskeste veivalg!

6 post var mest for å få løperene gjennom samlingsplass.

Tilbake til 7 var det ikke aktuelt å krysse jordet da det allerede var pløyd opp, så da ble det tilbake gjennom samlingplass og så ett veivalg som lignet på det jeg tok mot 1 post på Blodslitet i høst.

8-9 post var den andre "Runner's Choice" kombinasjonen, her var jeg så sliten at det var lett å velge alternativet med med klart mest sti og ingen stigning bortsett fra 10 m opp lia til siste post!
Show comments (0)
 
Fredrikstad treningshelg - A åpen (25/03/2012) Fredrikstad treningshelg - A åpen (25/03/2012)