Nattløp Fredrikstad (23/03/2012)
Category: Competition
Map/area: Veum-Krabberød
Organiser: FSK
Distance: 6.79 km
Time: 61:51
Average HR: 161
Maximum HR: 216
OK til 1, en mindre sving mot 2 og bra retning til 3 post før jeg begynte å tvile på kurvebildet og lette rundt i ca 3 min.

Til 4 post løp jeg nok litt langt rundt og så klarte jeg ikke å holde retningen etter at jeg tok av fra stien. Leste også kartet litt feil, trodde posten skulle ligge lenger nede.

Bra til 5 post selv om jeg ikke fant traktorslepet.

Til 6 post hadde jeg bra kontroll opp lia, og når jeg løp rett på post 39 som langløypa hadde, ca 90 m NV for posten så visste jeg hvor jeg var.

7 post var meget skummel, bommet noe her. Det var flere stier og store skrenter som ikke står på kartet.

OK til 8, 9 post lå lenger nede enn jeg trodde.

Bommet noen sekunder på siste post, måtte bruke lupe for å se hvilken vei skrenten pekte.

Inn til mål burde jeg åpenbart ha løpt rett ned på veien!
Show comments (0)
 
Nattløp Fredrikstad (23/03/2012) Nattløp Fredrikstad (23/03/2012)