FSK Langdistanse (05/11/2011)
Category: Competition
Map/area: Veum
Organiser: Fredrikstad
Distance: 8.96 km
Time: 70:32
Average HR: 160
Maximum HR: 213
1 gang på 1:15000 på flere år, bommet på noen poster fordi jeg ikke var i stand til å lese alle detaljene inne i ringen.

Fellesstart, fant aldri 1 post på kartet mitt før jeg så at det var to kart i plastlommen, start og mål var på baksiden.

OK til 1 post, bra tracé til 2, men postdetaljen ser ut til å ligge litt langt syd for kollen i hugstfeltet. 30 sek?

Til 3 post var det andre løpere som dro rundt til venstre, men jeg syntes veivalget over toppen var bra. Dessverre stoppet jeg opp ca 20 m ovenfor posten uten å se den, og brukte deretter nesten 4 min før jeg kom tilbake nedenfra på samme sted.

Bra til 4, 5, 6 og 7.

På 8 post ble jeg litt forvirret av kurvebildet inn i ringen og noen skrenter som ikke stod på kartet, tapte ca 45 sek.

9 post var lett å se nedenfra, men kryssingen av bekken midtveis var skrekkelig kald!

Til 10 post var nesten hele den siste kollen, fra veien og frem mot postdetaljen, dekket av ny hugst, det ble veldig tungt.

Innspurten via de to siste postene var enkel men tungt å løpe.

70:03 på 7137 m, 9:48 min/km. Puls 160
Show comments (0)
 
FSK Langdistanse (05/11/2011)