Sommertrening (18/07/2011)
Category: Training
Map/area: Stikkaåsen
Organiser: Sarpsborg
Distance: 6.6 km
Time: 57:26
Average HR: 143
Maximum HR: 164
Løp med vilje rett gjennom det mørkegrønne feltet til 1 post, fant lysningen med skrent under men derfra har jeg vært noen meter for høyt bort til posten. Forstod at jeg var forbi og presset meg bare frem til stien for å ta meg inn.

OK til 2 og 3, fin skog rundt 4 post, men når jeg prøvde meg på retningsløping inn mot 5 post så traff jeg en liten sti som ikke står på kartet, fulgte denne frem og tilbake før jeg innså at den store myren ikke var her! Rotet rundt i 3 min.

6 post var litt morsom; kollepartiet ved myren var utrolig fint, deretter var det gammel storskog med litt rydningshugst nedover i lia før det gikk over til bratte raviner ned mot posten.

7 post kunne vært OK, men hele myrplatået ved posten og lia tilbake til stien mot 8 post var hugget ned og enda ikke ryddet på noe vis, jeg krabbet og klatret over store dynger med kvist, grener og trær.

Ut mot 8 post løp jeg på karthusk og skulle bare rundt de to områdene med torvtak: Jeg trodde feltet gikk lenger mot NV og dreide for langt rundt, før jeg begynte å følge en grøft som gikk i 60 grader feil retning! Også her gikk det ca 3 min.

Etter 8 post var det to poster nede på slettene N for E6 inn mot Sarpsborg, men da jeg kom ned til kartkanten møtte jeg en enorm slagmark av ett hugstfelt, 6 mann med anlegg- og hugstmaskiner og en stor brakkerigg: Hele dette området skal bygges ut (nye kjøpesenter osv?), slik at jeg raskt bestemte meg for å dra rett til 11 post.

Tilbake i den grønne lia gjorde jeg ett nytt forsøk på å kutte, og denne gangen kom jeg ut akkurat der jeg ville, 10-15m nedenfor stisvingen.

Til 12 post løp jeg bare til enden av det åpne området og deretter forbi søkket til venstre for stien, før jeg dro innover i samme vinkel som lysningen hadde på den andre siden av stien.

Konklusjon: Post 1 var ett eksperiment, jeg ville aldri ha løpt slik på en konkurranse, på post 5 burde jeg ha løpt litt lenger på stien, kuttet over og passert bekken og så helt ut på stien i myr-kanten. Post 8 var ett svært dårlig forsøk på karthusk. :-(
Show comments (0)
 
Sommertrening (18/07/2011)