OBIK P7/ABK 1 (23/05/2011)
Category: Competition
Map/area: Burudvann
Organiser: Haslum
Distance: 6.26 km
Time: 48:01
Average HR: 149
Maximum HR: 165
Ett dårlig løp på stedvist dårlig kart (10 år gammelt!), og ikke helt optimal løypelegging heller, med poster på til dels tvilsomme detaljer. (På den annen side så har Jan Tore H i H45 tydeligvis klart å løpe rett i nesten alt, så det var åpenbart mulig.)

På vei til første ble jeg forvirret av hugst-aktivitet og løp alt for langt på stien før jeg tok av, dette var helt klart min egen skyld! Tapte ca 2,5 min.

Strekkene til 2 og 3 var banale, det eneste spenningsmomentet var midtveis til 3 post hvor jeg tok av fra sti-systemet og løp 100m på kurven, traff stisvingen perfekt.

Kollen med 4 post har åpenbart ikke fått så mye synfaring og kurvebildet stemmer heller ikke ut i lia. I tillegg så lå post-skrenten i nord-syd retning, og ikke på tvers som kartet viser. GPS'en tyder også på at den lå lenger nord enn den skulle. Tapte litt over ett minutt. Her hadde det nok vært bedre å bruke ett av søkkene 75m mot SSØ.

Strekket til 5 post var ren transport, løypen ville vært bedre uten denne posten.

6 post var åpenbart dagens "nøtt" så jeg var med vilje meget nøye: Rundet den første nesen og dro ned på traktor-slepet, fulgte dette til det begynte å stige og rundet videre nedover for å få kontakt med steinrøysen og hyllepartiet syd for stup og myrdråg. Derfra viser kartet at ruinen skal ligge i nedre del av det åpne partiet, så jeg løp helt ned til den tydelige grensen mot høy tett skog, men fant ingen ruin eller post. Etter en lang runde opp til myr-hyllen og kompass/skrittall ned den samme lysningen kom jeg til samme sted som første gang, men nå fortsatte jeg videre inn i tett grønn skog og fant posten der. Dette kostet 4 min, kartet er nok også her for dårlig til at denne detaljen burde ha blitt brukt.

Etter dette endret løpet fullstendig karakter, de resterende postene var felles med 3 km B løypen, og hadde bare en ekstra post (11) i forhold til 3 km C, slik at det ble mest transport inn til mål. På den annen side så er det nok riktig å unngå finurlige post-plasseringer i dette terrenget, inntil kartet får en helt ny utgave.

Strekktidene viser at selv om jeg ble slått med over 5 minutter så har jeg hatt høy nok fart til å vinne de aller fleste strekkene hvor jeg ikke bommet. Det er jo en slags trøst. :-)
Show comments (0)
 
OBIK P7/ABK 1 (23/05/2011)