Harry Lagerts Nattcup Finale (6 km) (21/10/2010)
Category: Competition
Map/area: Sognsvann Vest
Organiser: Nydalen
Distance: 6.97 km
Time: 53:46
Average HR: 166
Maximum HR: 177
Startet som nr 5, 15 sek bak Gaute Langaas. Til 1 post tok vi igjen de to ungdommene som startet minuttet foran oss.

Løp sammen til 2 post, til 3 dro Gaute ut på veien: Veivalgene tok akkurat like lang tid.

Til 4 post burde jeg løpt lite grann lenger nord, da hadde jeg unngått det grønne søkket midtveis. Rett ved posten var det mye tettere enn jeg trodde det skulle være, jeg så ikke refleksen og løp rett forbi. Tapte 1 min.

Langstrekket til 5 var ikke så bra: Startet riktig mens jeg tok igjen Gaute, men så burde jeg ha dradd rett østover, gjennom skaret i den høyeste kollen, i stedet for den lange svingen syd for vannet. Der vi tok sydover viser kartet at det går en sti SØ rett mot posten etter ca 100m, men her var det så mye hugst at det var helt umulig å finne de opprinnelige stiene. Etter en stund lot jeg de andre løpe og dro på tvers mot posten. Her ble Gaute borte, men ungdommene kom inn fra siden.

Postmannskapene sa at lederen var bare 10 sek foran, strekktidene viser at det må ha vært først startende Jon Iver Bakken.

Til 6 post dro alle de andre ned på veien, men her var det så fint at det var bedre å løpe flatt i lia.

På det lengste strekket, til 7 post, fant jeg ett ganske bra veivalg, da jeg kom ned til Sognsvann hadde jeg nesten 100m ledelse, men ble løpt inn av ungdommene opp til posten. I følge kartet burde jeg kanskje løpt litt lenger syd for å kunne krysse det grønne der det er tynnest, men jeg var ikke sikker nok på bevoksnings-grensene.

Til 8 post burde jeg ha kommet meg ut på traktorveien ca 100 m tidligere, tapte noen sekunder her. Opp til posten tabbet jeg meg ut og tok av fra den utydelige stien, jeg burde ha fulgt den nesten helt opp til posten.

Nå skjønte jeg ganske raskt hvor vi var, men klarte ikke snike meg unna de to andre, og ble senere passert av begge inn mot siste post. Uten 1:30 i bom her kunne det blitt en seier.

(Strekktidene er ikke fullstendig korrigert for når det ble nullet, slik at på strekktidsresultatene har jeg fått over 1:30 for lang tid til 1 post. Brikkelappen som jeg har kopiert inn på kartet viser ca 3 min for mye til den samme posten.)
Show comments (0)
 
Harry Lagerts Nattcup Finale (6 km) (21/10/2010)