Bukkesti-momentløype (03/08/2010)
Category: Training
Map/area: Bukkesti Nord
Organiser: Kolbotn & Skimt
Distance: 7.37 km
Time: 65:26
Average HR: 140
Maximum HR: 160
Passerte langs E6 på vei fra Oslo til Hvaler, svingte av mot Siggerud og tok med meg dette fine opplegget:

Post 1 til 6 på rent kurvekart gikk bra, men siden dette var første gang jeg løp på ett slikt kart så hadde jeg litt problemer med å la være å se på kartet når jeg passerte detaljer som åpenbart burde være med, slik som veier, myrer, store steiner og stier! :-)

Rett før 4 post traff jeg en elg-ku med kalv, de raste avgårde da jeg dukket opp 20-30 m unna. Tenk å ha ett slikt steg i kvistfulle hugstfelt!

Post 7 til 10 var korridor på manipulert kart, bl.a. manglet alle stier. Jeg holdt meg bra til korridoren hele veien, bortsett fra en liten sving mellom 7 og 8: Jeg trodde at jeg klatret opp en skrent lenger syd rett ut fra 7 post, men forstod det når jeg så kollepartiet midtveis.

Midtveis til 9 løp jeg med vilje langs grøftene for å få sikkert utgangspunkt og god retning mot posten.

Etter 10 post kuttet jeg ut den minst interessante delen, med postplukk på tilnærmet normalt kart, og dro i stedet rett til 20 og kartet uten høydekurver.

Jeg prøvde meg med retningsløpning fra den store kollen, men jeg klarte ikke helt å ignorere de store stiene som var fjernet på kartet, slik at det ble en liten sving.

Til 21 var det ren kompass/skritt-tall, og det samme fra veien inn til 22.

Til 23 løp jeg grov kompass og styrte i forhold til grønt-feltet til høyre.

Mot 24 valgte jeg å forenkle via sti og grøft, det var nok lurt da postkollen var langt mindre markert enn flere andre som var fjernet på kartet.

Siste post var litt morsom: Jeg brukte retningen fra stien mot kraftledningen, opp det som viste seg å være en bratt li med masse steiner, og gikk rett i den riktige steinen.
Show comments (0)
 
Bukkesti-momentløype (03/08/2010)