O-Festivalen H135 stafett (26/06/2010)
Category: Competition
Map/area: Flyplassen
Leg: 3
Distance: 5.5 km
Time: 38:53
Average HR: 165
Maximum HR: 182
Veldig irritert over bommingen i går, i dag skulle jeg prøve å holde konsentrasjonen!

Det var fryktelig bløtt over den første myra, satt nesten fast i bekke-enden. Løp ganske rett på, bare med en runde utenom det grønneste.

Til 2 post var ren transport, jeg løp etter tråkk men burde kanskje ha holdt litt lenger vest utenom det første tette partiet.

Mot 3 post var sjekkpunktene i hjørnet av myra 100m før posten, og deretter toppen av kollen.

Løp dråget mot 4, rundet kollen og løp i kanten av det grønne. Posten lå overraskende langt inn og opp, men GPS-sporet stemte perfekt.

Til 5 siktet jeg med vilje litt syd for streken, vurderte å løpe litt på veien, men da jeg nærmet meg stien og veien så jeg at det var best å holde litt avstand fra veien og kom rett opp i stikrysset. Jeg planla å følge stien litt lenger, men det gikk ett tråkk i riktig retning fra stisvingen.

Mot 6 post løp jeg i dråget og dro så litt østover inntil jeg så ryggen øst for posten, fulgte denne.

På strekket til 7 post gjorde jeg en parallell-feil, trodde jeg var lenger syd, og måtte korrigere inn i flagget. Tapte 30 sek.

8 post var OK, men det hadde vært noe raskere å løpe i myrdrågene i stedet for kollepartiet midt på, da dette var ett sammenhengende mosekledt blokkfelt.

TIl 9 post løp jeg helt riktig til 100 m forbi kraftledningen, herfra burde jeg ha løpt rett nordover langs myrene. I stedet fortsatte jeg over kollepartiene både før og etter kjerreveien. Hastigheten var 7 min/km før dette, 12 min/km etterpå, så jeg tapte nok ett minutt på dette veivalget. På den annen side så var posten ganske enkel på denne måten.

Ut fra 9 post ble jeg redd for å komme for langt nord og bomme på veien, så jeg dreide mere sydover og fikk 50-60 m ekstra løping på veien, dvs ca 15 sek bom.

Etter at jeg kom i mål fikk jeg vite at laget var disket på første etappe, det var bra at jeg ikke var klar over det før jeg løp ut!

I følge GPSen så brukte jeg litt under 39 min, og det var jeg godt fornøyd med.
:-)
Show comments (0)
 
O-Festivalen H135 stafett (26/06/2010)