Gromløpet (05/06/2010)
Category: Competition
Map/area: Langsetløkka
Organiser: Lillomarka
Distance: 6.09 km
Time: 43:06
Average HR: 163
Maximum HR: 176
Enkelt men veldig tungt opp til 1 post (hit løp jeg raskere enn H35, de hadde samme start) og videre til 2. Her skulle posten ligge høyt i søkket i flg. postbeskrivelsen, men jeg måtte svinge 10-15 m nedover fra der hvor jeg hadde lest meg inn fra hengekollen 60-70 m før.

Til 3 post var det tilsynelatende mulig å løpe svakt høyre og spare litt avstand, men dette blir både mere kupert og mindre sti og samtidig mere grønt. Jeg løp gjennom 4 post uten å se flagget, tok så en litt for lang runding og tapte kanskje 10-20 sek på dette. (Jeg brukte 10 sek mere fra 4 til 3 enn på strekket opp bakken tilbake igjen.)

Tilbake til 4 var veldig enkelt siden jeg kom derfra og til 5 var det ikke noe realistisk alternativ til der jeg løp. Hemmeligheten var å ta av litt etter stisvingen, grov kompass og skritt til steinen halvveis ned i lia (her var det en post, slik at dette ble ett helt sikkert utgangspunkt!), og deretter samme retning ned til det ble tettere og kurvebildet endret seg, da lå posten noen meter sydover.

Ute i krattet ved 6 og 7 post var det ganske forvirrende at alle grøfter så like ut, både de som er blå på kartet og de som er tegnet som brune prikker.

Ut fra 7 traff jeg stien 2-3 meter fra stikrysset videre, men så det ikke: Løp først til venstre til jeg så grøftekrysset, deretter til høyre på samme måte før jeg i 3 forsøk endelig fant stien. Tapte 30 sek.

OK til 8, 9 og 10, på 11 post hadde jeg problemer med kurvebildet, kom lit for langt til venstre slik at jeg så det store søkket under meg og måtte svinge til høyre. Tapte 15 sek.

Til 12 post prøvde jeg bare å holde høyden, kom ut via det eneste søkket som vender rett vestover, og var derfor helt sikker når jeg klatret opp i dråget med posten.

På 13 post var kartet litt dårlig på den måten at det ligger flere skrenter rett under posten, disse måtte man klatre opp for å komme frem og stemple.

14 post gikk bra, til 15 er beste veivalg å finne en flat tracé langs de små stiene, men det grønne partiet rett etter 14 post var så tett at da jeg fant ett tråkk opp lia så krabbet jeg opp der og løp stiene videre.

Til siste post tabbet jeg meg litt ut: Jeg hadde ikke sjekket ut hvor den lå før jeg dro til start, og ble plutselig redd for at jeg løp forbi den, så jeg dro på tvers over en kolle i stedet for å fortsette på den stien jeg allerede var på. 5-10 sek.
Show comments (0)
 
Gromløpet (05/06/2010)