Lørdagsløpet (04/06/2010)
Category: Competition
Map/area: Pernes
Organiser: Fredrikstad
Distance: 5.43 km
Time: 37:36
Average HR: 161
Maximum HR: 171
Mange poster, mest på tvers av terrenget, mye hugstflater. Bare berg i dagen på toppen av kollepartiene var fine å løpe på. Postene var for det meste godt gjemt i bevokste partier.

Stort sett rett i alle postene: En liten sving inn i 4, stoppet opp litt syd for 6 hvor jeg kunne se søkket men ikke postflagget. På 8 gikk jeg rett forbi flagget uten å se det, kom tilbake etter 40 sek. På vei til 10 post er kartet feil: I enden av den inngjerede vollen før veien, så er det ett 8m høyt stup, og slett ikke en passerbar skrent!

På 12 post hadde jeg problemer med å lese opp og ned på kurvene, trodde myren skulle ligge nede i dråget, men den lå oppe på en hylle i stedet. 15 sek.
Show comments (0)
 
Lørdagsløpet (04/06/2010)