Pinseløpet dag 1 (21/05/2010)
Category: Competition
Map/area: Smedmoen
Organiser: Kongsberg
Distance: 4.03 km
Time: 28:15
Average HR: 171
Maximum HR: 182
Nesten helt uten bom, 4 plass totalt (Knut og Yngvar løp klart fortest men hadde en stor bom hver slik at avstanden ble litt mindre til oss andre. Sören ser ut til å ha løpt bra hele løypa.)

Nølte 10-15 sek inn i 1 post, søkket var mye skarpere markert enn det kommer frem på kartet.

Riktig veivalg til 2 post, raskere enn å løpe videre gjennom dråget eller over kollen.

På 3 post er kartet rett og slett litt feil: Høyden før postsøkket er vesentlig lenger i nord-syd retning, og GPSen viste at post-søkket faktisk ligger nær søndre kant av ringen.

Med tidlig start var det helt utelukket å løpe rett på gjennom hugstfeltene til 4 post, mot slutten av dagen er det mulig at tråkk ville gjøre dette raskere pga spart avstand og høyde.

På 5 post ligger post-myren litt øst for retningen definert av myren i dråget inn mot detaljen.

6, 7 og 8 var greie, til 9 valgte jeg en litt dårlig trace: Det var vesentlig raskere å holde lenger mot høyre hele veien og unngå både skrenter og steinur, evt også utenom pytten.

Til 11 post tapte jeg tid på å insistere på å løpe til venstre for stupet (som var planen ut fra 10 post), det hadde vært minst 15 sek raskere å fullføre rundt til høyre.

Ned til siste post mistet jeg en del tid på at jeg ikke fant en god tracé mellom stupene, tapte rundt 30 sek til broder Knut.
Show comments (0)
 
Pinseløpet dag 1 (21/05/2010)