OBIK P5 (05/05/2010)
Category: Competition
Map/area: Skjettenkollen
Organiser: NILU
Distance: 5.45 km
Time: 45:11
Mye opp og ned, noen steder var kartet litt tvilsomt.

Jeg gjorde en liten sving på 1 post, der stemmer ikke terrenget helt med kartet: Posten ligger midt i ringen, men det eneste høgdepunktet i lia ligger høyere opp og er veldig tydelig.

Til 2 post viser GPS-track'en at jeg fulgte stien litt for langt mot høyre, men terrenget stemte ikke helt, det var ett markert søkk der jeg løp inn.

3 var helt OK, til 4 post (38) så jeg ikke den første utydelige stien da jeg passerte den i lia, så jeg løp videre til hovedstien. Ned mot posten ble jeg litt forvirret av flere vedlig tydelige stier som ikke står på kartet, muligens har det vært en tur-O post i nærheten?

5 var jeg fornøyd med bortsett fra at jeg rotet meg inn i en veldig tett bevokst myr etter ca 60% av strekket.

Til 6 post (34) mistet jeg den riktige stien to ganger, først like etter posten og så rett etter passering av myren midtveis. Den siste svingen kostet også noen ekstra høydekurver, så der tapte jeg nok litt tid.

7 post (41) var jeg veldig fornøyd med å gå helt rett i etter 2-300 m i ganske tett grønt: Jeg løp stort sett på høyden ut fra høydepunktet ved den siste sti-passeringen.

Til 8 post burde jeg ha fulgt sti-systemet til venster midtveis på trekket, det gikk ganske langsomt gjennom all den gamle hugsten. Selve posten lå overraskende høyt opp i lia, men uten at det første til noen bom.
Show comments (0)
 
OBIK P5 (05/05/2010)