Oslo City Cup 4 (03/05/2010)
Category: Competition
Map/area: Frysja
Organiser: Nydalen
Distance: 3.52 km
Time: 18:57
Average HR: 173
Maximum HR: 180
Tilbake fra California for to dager siden, fremdeles ganske døgnvill slik at farten var dårlig. Til gjengjeld var orienteringen så lett at løpet var tilnærmet feilfritt.

Veivalgs-strekkene var 4-5 hvor det muligens var noen få sekunder raskere å løpe andre veien rundt, til 8 var det mulig å løpe langs hovedveien over elven og holde høyden rundt, men jeg tror mitt veivalg var raskere.

9-10 og 15-16 var ganske like, på begge var det mulig å løpe enten syd eller nord for den lange husrekken. På 9-10 tyder analysen til nr 1 og 2 i klassen, Halaas/Aarvik på at mitt veivalg var noe raskere, til 16 tror jeg det skilte veldig lite.
Show comments (0)
 
Oslo City Cup 4 (03/05/2010)