Norwegian Spring - Solrenningen (27/04/2014)
Category: Konkurranse
Map/area: Østfold Halden Tømmerås
Organiser: http://www.norwegianspring.no/
Country: Norge
Discipline: Orientering
Distance: 4.03 km
Time: 33:55
------------------------------------- 2 kommentar (første lengre ned)------------
Etterkommentarer (140428 - les gjerne disse etter kommentarer mine første kommentarer- se datoangivelse)

Oppsummert blir dette 8-9 på en skala fra 1-10, og det er en "høy" karakter for mitt vedkommende spesielt i relasjon til
hvor mye bomming jeg hadde. Årsaken - såpass lav selvfølese fra dagen før(løpet 140426) og igrunnen en veldig dårlig mestring
gjør at det skal mindre til for å bli fornøyd. Selve gjennomføringen fysisk og ikke minst resultat, det er mer moro å vinne
enn og bli nest sist! Analysen viser at jeg fysisk løp i ca 8min30sek km/t fart.

Nærmer om bommen til (1) - når jeg løper har jeg for stor fart i forhold til o-tekniske ferdigheter og ser ikke godt nok
kurvebilde etter at jeg krysser stien, at jeg skal skli "flatt" bortover og ikke opp med en gang, burde også sett steinen,
og kunne få dratt mer vest. Bekken burde jeg brukt som styring inn, når jeg "stopper" litt på steinen NordØst for posten
min gjør jeg en god jobb inn i posten. Sette kursen rett, over bekk og rett opp på kolle og i posten.

Veivalg og gjennomføring til (4) - burde helt klart brukt høyden bedre ut fra (3) fulgt den i gult åpent og sklidd inn på stien,
den kursen jeg tar bærer preg av at jeg "gamper" på kompasset og får unødvendig høyde, ved bedre kartlesning og gjennomføring
kunne jeg sklidd bedre rundt her og spart krefter og sannsynligvis tid. Jeg sklir fint på stien og mot skrenten og klarer og løfte
blikket etter bekkkrysset og ser steinen, går litt sakte over og rundt ned i søkket men jeg ville gjerne terffe godt og vanskelig
og "kritisere meg selv for gjennomføringen i den fasen - hadde jeg løpt på mer hadde jeg kunne bommet og tapt tid.

Gjennomføring til (5) - burde løpt bedre retning på kurs og truffet stien som går i retning gule - men skal forøvrig sies at
når jeg hadde tatt ut kurs og løftet blikket så observerte jeg løpere som løp sydøst på stien jeg løp til, derfor full gass ditt
så blir en slags forenkling og gampe på ditt - om jeg hadde gjort mer kartlesning så hadde sannsynligvis farten vært mye lavere?
Inn i posten surrer jeg litt føler jeg, og posten lå gjemt i noe grønn rufs men siden bekken og skrenten var tydelig var det
ikke vanskelig å finne posten - samme postdetalje uten skrent og vei/stien hadde vært vanskelig å finne godt.

Veivalg og gjennomføring til (6) usikker på om det finnes noe bedre plan enn kurs fra traktorslep, på vei over har jeg ikke
kontroll på detaljer som hjelpekolle med hdp, eller myrene og vannhull og når jeg heller ikke klarer og les meg inn på det gule
og ikke finner hjelpekurv (bølgen) så blir jeg stående og leite hvor i skrålia jeg er, uten veien i bakkant hadde dette vært
ekstremt vanskelig for meg å finne godt, skjønner jo at jeg hadde blitt fanget av veien og kunne tatt posten nedenfra. Men vil
gjerne få til å treffe slike uten og bruke veien, for dette hadde vært typisk vanskelig A-post uten veien som oppfangende.
Det jeg må gjøre er og ha bedre kontroll over det flate partiet på toppen, og da må jeg senke farten. Klarte jo forøvrig og
få den lille snurren inn Øst etter 1/4 av strekket og dette er kunne manglende kontroll, bare surr og stopp der og følge
et slep inn i den retning jeg gjorde et øyeblikk. Jeg tror denne poste hadde vært den mye bomming på uten veien, ser forøvrig
helt det "gode c-veivalget" til posten, ned på veien og opp i posten?

Til (8) begynner jeg å bli så sliten at jeg veler og gjør "dumme" sjekk av postene - kanskje det er min post øvelser?..Følelsen
man har er egentlig - du vet det ikke er din men du sjekker den likevel, bare sånn for sikret skyld liksom.. derfor svingen
innom søkk og skret før min. Og det er klart dette tar tid og senker farten på gjennomføringen av strekket - hadde jeg hatt mer
krefter og trøkk kunne jeg gått strekket mye bedre..

Til(9) forsøker jeg en slags retter linje, usikker påom ikke løpbarhet på stien er mye bedre, løpe til stien stiger og gå rett
sydøst?? Selve feilen i postsirkelen burde vært unngått ved å ha mer kontroll på kurven og høyde jeg skal til i relasjon til
masta som ligger rett Nord(vest) for posten. Bare tull å gå en "kruve" ned.

Til (10) hadde det vært kjekt og hatt enda bedre kontroll på kruvene slik at jeg kunne gjennomført siste del av strekket med
større fart. Men men igjen så ville større fart kanskje gitt meg mer bom, så det er vel noe i det og senke farten inn mot posten
eller hva? :)

Gjennomføring (11-M) er rett og slett bra i kombinasjon med kontroll og fart. Føler at jeg trøkker på skikkelig, og derved beste
strekktider på de 2 siste strekkene! I realiteten avgjøre jeg løpet på disse strekkene, iom at jeg var 4 sek bak på post 10. :)
------------------------------------- 1 kommentar (andre lengre opp)------------
Kortkommentarer (140427) bumps and ride - nesten sist igår og førsteplass i dag!!
Selvsagt i en annen klasse - jeg hadde vært lur nok til å melde meg på i H17C. Etter H45 opplevelsen igår
var jeg nokså glad for den avgjørelsen i dag. :) Etter min vurdering var det snarere en B-løype vi fikk
utdelt i H17C jeg observerte "løpere" som brukte over 2 timer på løypa - er ikke det litt i overkant vanskelig ??

Vel - løypa var som bestilt av meg, hadde jeg vist at det var slike løyper som ble servert i H17C hver gang så
hadde jeg løpt dette, for dette er moro, dette er mestring som er mulig å få til - jada jeg bommer på dette også jeg
men jeg får nå det sånn nogelunde til.. over til løpet i dag..

(1) Bommer med 70sek - jeg lar meg lede galt over på stien via postene til N-åpen løypa som er i enden av det gule pluss
rett før stien - merket spor over til stien, når jeg forlenger over stien løper jeg inn på gal høyde og skjønner først
etter noen sekunder at jeg er feil, og på steinene Nordøst for min egen, på kursen inn så tar jeg posten greit. Det er
bare unøyaktighet med kurs og dårlig kartlesning som gjør at jeg ikke sklir over bekken og inn bedre... :)
(2-3-4) Posten går greit, jeg klarer og ta 2 på kurs og leser meg inn via gul kolle, rett i skrenten bak, men er dette en
C-post egentlig?? Strekket over til 3 er greit, følger skrålia over og kutter inn i det gule, selve poste ligger åpen og lett
til, deilig med noen slike poster som kan sees lang unna og fanges lett. :) 4- er også digg for meg.. kurs til sti, tar av i sving
lener meg på skrenten , kontrollerer med bekkekryssene, steinen foran og runder rundt og rett i søkket. DEILIG!... Men igjen
- er dette virkelig en C-post? Følge traktorslepet rundt? Vanskelig spørr du meg for en som har gått opp fra N-klassen.
(5) Full fart rundt og inn via skrent - fin post .. litt spiss vinkel i relasjon til veivalg til post 6 dog..
(6) Her må man tilbake til gul område og derved så blir det for spiss vinkel i relasjon til 5, dvs at man løper tilbake i
samme track som jeg kom ditt. Sklir nedover på traktorslep men klarer og vingle inn øst, skjønner at jeg gjør feil og kommer
meg i riktig retning, forsøker å gå rett syd, men det er vanskelig - kommer litt lang øst, får ikke gult til å stemme men klarer
og skimte veien og svingen og skjønner at jeg skal vest, finner frem men alt i alt koster rotet mitt 120sek.
(7) Tigerlinje rett over og i. :)
(8) her vingler jeg innom 2 andre poster, begynner og bli sliten derfor blir det "disse stoppene" på andre enn min egne poster,
dette antar jeg koster meg ihvertfall 20sek.. bare rør dette egentlig men kommer av at jeg begynner og bli godt sliten... :)
(9) Bommer 30sek- inn mot posten, etter at jeg har krysset høyspent så går jeg for lavt og inn i det grønne, burde skjønne før at jeg var for
dypt, svinger opp (løper inn i en kvist som skader meg litt i armen) og kommer opp i myra og finner posten. 30sek.
(10-11-M) Blod på tann og vil "hjem", kaster på køøl, og får det til å flyte GODT, inn i 10-og full fart til 11 - og en skikkelig
spurt inn, igår hadde jeg 28sek som var 4 best av 70 i H45. I dag fikk jeg til 26s, jeg sparte tid på å vite hvor jeg skulle.

Dette var på ingen måte et 10 løper men veldig mye bedre følelsen enn igår, jeg mener at løypa min var nærmere en B-løype enn C og
skjønner at dette er en fordel for meg for dette er mitt nivå, resultatet blir seier med 9min30sek på km.. med 240sek. bom!!
Jeg kunne med andre ord fått til 8min23sek på km/t med perfekt løp i dag.
Show comments (0)
 
Norwegian Spring - Solrenningen (27/04/2014)